Call to action – GDPR

De nieuwe privacy wet – GDPR – zeker lezen!

Vanaf 25 mei is de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht! Ook de GDPR genoemd : General Data Protection Regulation. In het Nederlands vertaald staat dit voor Algemene Verordening Gegevensbescherming.

GDPR is een Europese verordening die regels oplegt rond de bescherming en de verwerking van persoonsgegevens.

Wat hebben wij als wandelclub hiermee te maken? Wat gaat er wijzigen in de milieutoeter?

Wel, iedereen die gegevens (e-mail, telefoonnummer, geboortedatum enz…) bijhoudt van personen moet deze gegevens beschermen. Concreet betekent dit dat verenigingen  aan hun leden moeten laten weten welke gegevens ze bezitten, waar ze bewaard worden en waarvoor ze gebruikt worden. Leden moeten ook kunnen opvragen welke gegevens van hem/ haar bekend zijn. Ook op het gebied van foto’s maken op activiteiten zijn er duidelijke regels gekomen.
Indien je akkoord gaat met de privacy verklaring ga je ook akkoord dat er foto’s gemaakt  worden op activiteiten. Deze mogen dan ook gepubliceerd worden op sociale media. Bij elke activiteit zal dan ook volgende vermelding gemaakt worden: “Tijdens deze busreis, … worden mogelijks sfeerfoto’s gemaakt die gepubliceerd worden in ons clubblad, de website en andere sociale media. Voor gerichte foto’s wordt toestemming gevraagd.” Milieu 2000 heeft ook persoonsgegevens van haar leden, sfeerfoto’s van activiteiten en evenementen in bezit.

Verjaardagen mogen niet meer vermeld worden in ons clubblad. Melding over familienieuws zoals overlijdens, gouden bruiloft, geboortes, … mogen enkel nog vermeld worden als leden dit zelf aanbrengen. Door het zelf aan te brengen geef je de toestemming tot publicatie.

In onze privacy verklaring leggen we uit hoe wij vanaf 25 mei 2018 met deze gegevens omgaan.

In de Milieutoeter van juni 2018 kan je aangeven dat je niet akkoord gaat met onze privacy verklaring en hoe je dit zo ook kan doorgeven.