Call to action – belangrijk

In de MILIEUTOETER van juni is een foutje geslopen.
De vertreklocatie voor de 23ste tocht der 7 heerlijkheden en voor de 13de Mars door de Vryheyt Lommel is:

Buurthuis Het Zand, Frederik Van Eedenstraat 9, Lommel-Heeserbergen
Beide tochten gaan door op 23 juni!


Door omstandigheden zijn er twee plaatsen vrijgekomen voor de reis naar Oostenrijk van 7-14 juli 2018.
Nieuwe kandidaten kunnen zich melden bij onze voorzitter Smets Frans.
Telefoon, adres en email zijn terug te vinden in de milieutoeters of op onze website,


Vanaf 25 mei is de nieuwe Europese privacywetgeving van kracht! Ook de GDPR genoemd : General Data Protection Regulation. In het Nederlands vertaald staat dit voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. GDPR is een Europese verordening die regels oplegt rond de bescherming en de verwerking van persoonsgegevens. Wat hebben wij als wandelclub hiermee te maken? Wat gaat er wijzigen in de milieutoeter? Lees hier meer!