Aanvraag lid worden

Vul onderstaande gegevens zo volledig mogelijk in indien u wenst aan te sluiten als lid van onze wandelclub.
Meer informatie over lid worden kan je hier lezen.
Lees ook aandachtig de aandachtspunten onder het formulier.
  • Ledenbijdrage bedraagt jaarlijks € 20 per persoon.
  • Bij aanmelding ontvangt elk gezin een infobrochure (kaft) met interne gegevens over de club.
  • Elk gezin ontvangt maandelijks het clubtijdschrift De Milieutoeter.
Herhaal het Email adres in het Confirm-veld om zeker te zijn dat dit correct is!
(Zone + Nummer)
Straat+huisnr./bus
Postcode en Gemeente
(Land)
dd/mm/jjjj
♦ Ik - zoals vermeld bij naam en adres - heb de privacyverklaring gelezen m.b.t. de bescherming van de persoonsgegevens en door deze aanvraag in te vullen geef ik aan hiermee akkoord te gaan. Dit vermelden we in het kader van de nieuwe GDPR wetgeving (algemene verordening gegevensbescherming), van kracht vanaf 25/05/2018.
♦ Op onze clubactiviteiten worden regelmatig sfeerfoto’s gemaakt. Deze kunnen mogelijk gepubliceerd worden op onze website, ons ledenblad, persartikelen.
♦ Indien het nieuwe lid - zoals vermeld bij naam en adres hierboven - minder dan 18 jaar oud is geef ik als ouder of wettelijke vertegenwoordiger toelating voor deze aanvraag en ga ik akkoord met de privacyverklaring. (Ik vul hierna naam en adres van ouder of wettelijke vertegenwoordiger in.)

Vink I'm not a robot aan alvorens de aanvraag te versturen...