Beknopte privacy verklaring

Uw persoonsgegevens als clublid worden verwerkt door WSV Milieu 2000 vzw, Koning Albertlaan 122, 3920 LOMMEL, contact@wsv-milieu-2000.be voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct marketing (om u op de hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan te bieden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op contact@wsv-milieu-2000.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren, wissen of vragen om ze over te dragen.

Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt u op
https://wsv-milieu-2000.be/privacyverklaring-uitgebreid/

Een papieren versie van de privacy verklaring kan bekomen worden bij de voorzitter: Fred Kemps (fredkemps@hotmail.com) of de verantwoordelijke GDPR: mevr. Veronique Bielen (bielenveronique@gmail.com).