Algemene vergadering 2018

Algemene vergadering 2018

Bekijk de foto’s hier!


Een goed gesmaakte mix van ontbijt, wandelen, bezoek aan de vloeiweiden bij het Wateringhuis, warme soep, een boeiende vergadering, een hartelijk avondmaal. Meer moest dat niet zijn om buurthuis de Kom te doen vollopen met enthousiaste clubleden.
Tijdens de vergadering werden onze nieuwe bestuursleden Véronique, Gert en Annick officieel aangesteld. We wensen hen van harte proficiat en boeiende jaren toe!
Hoeft het nog gezegd dat onze voorzitter Frans trots is op onze club!